MUA BÁN DỰ ÁN – CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN

NGUYEN KHUYEN GROUP sẽ đưa ra các ý kiến tư vấn cho khách hàng để thực hiện toàn bộ các nội dung công việc nhằm đảm bảo tốt nhất về pháp lý và tối đa hóa lợi ích của khách hàng trong mỗi quyết sách đầu tư mua, bán dự án. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 1. Tìm đối tác mua, bán dự án.
 • Tìm đối tác cần mua dự án
 • Tìm đối tác cần bán dự án
 • Tìm đối tác chuyển nhượng dự án
 • Tìm đối tác nhận chuyển nhượng dự án
 1. Tư vấn đánh giá, thẩm định giá trị Dự án
 • Đánh giá tình trạng pháp lý của dự án
 • Đánh giá tình trạng tài chính của dự án
 • Tư vấn lựa chọn cách thức thẩm định giá trị dự án
 1. Tư vấn, lựa chọn cách thức giao dịch mua, bán, chuyển nhượng dự án phù hợp nhất cho khách hàng.
 2. Tham gia đàm phán mua, bán dự án
 3. Tư vấn các thủ tục pháp lý để triển khai và hoàn thiện giao dịch chuyển nhượng dự án
 • Tư vấn thủ tục họp Công ty để thông qua nội dung chuyển nhượng, mua, bán dự án
 • Tư vấn, soạn thảo Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng dự án
 • Tư vấn chuyển giao tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu để hoàn tất việc chuyển nhượng dự án
 • Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ chuyển nhượng dự án
 • Tiến hành các thủ tục chuyển nhượng dự án tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 1. Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp và hậu hoạt động của dự án

Mọi thông tin liên hệ: chuyển nhượng dự án, mua bán công ty, mua bán doanh nghiệp

Hoặc liên hệ dịch vụ tư vấn mua bán dự án

NGUYỄN KHUYẾN GROUR & LUẬT SƯ
Điện thoại: 028.66545333 – 0938983486 Nguyễn Văn Hoài
Email :nguyenkhuyenedu@gmail.com
Website: 
www.batdongsangiaoduc.com
www.muabanduan.net